Osallistumisohjeet ja -käytännöt, kausiryhmät Tiilitien kurssitilassa

IRIKKEEN KAUSIKURSSIRYHMÄT TIILITIEN KURSSITILASSA

Yleisiä ohjeita

Näitä ohjeita noudatetaan 1.1.2020 alkaen. Nämä ohjeet koskevat vain Tiilitiellä pidettäviä tunteja. Agilitytunneille, jotka pidetään Sporttikoirahallissa, osallistumisesta on oma erillinen ohjeistus.

Yksittäisillä tunneilla harjoittelee enintään NELJÄ koiraa ohjaajineen.

Kurssitunti kestää noin 55 min + siirtymiset.

Kouluttaja suunnittelee kurssituntien sisällön. Osallistujat voivat esittää toiveita ja asettaa itselleen tavoitteita, ks. ilmoittautumislomake ja siellä olevat kysymykset.

Kurssikirjeessä on ohjeistus eteisessä / ovista kulkemiseen toiset koirat huomioiden.

Jokainen on vastuussa omasta koirastaan ja sen mahdollisesti aiheuttamasta vahingoista kurssitilan irtaimistolle tai paikalla oleville henkilöille ja toisille koirille.

Kauden alussa jokainen kurssilainen tuo näytille koiransa rokotustodistukset.

Rokotusten täytyy olla ajan tasalla seuraavasti:

* kurssille osallistuva koira on rokotettu nelosrokotteella penikkatautia, tarttuvaa maksatulehdusta, parvoa ja kennelyskää vastaan niin että rokotukset eivät ole vanhentuneet – ks. rokotusmerkinnät

* kurssille osallistuva koira on saanut rabies-rokotuksen niin että rokotus on voimassa – ks. rokotusmerkinnät

Kurssitilaan ei saa tulla sellaisen koiran kanssa, jolla on kotona olevalla koirakaverilla jokin tarttuva sairaus, kuten ripuli tai kennelyskä. Kaikki saman talouden eläimet täytyy hoitaa terveiksi samassa yhteydessä. Kurssille palataan, kun kaikki ovat olleet terveinä eläinlääkärin suositteleman ajan.

Kurssitilaan ei saa tuoda koiraa, jolla on tai epäillään olevan tarttuva sairaus tai sisä-/ulkoloisia. Konsultoi aina eläinlääkäriä näissä tapauksissa ja ole myös yhteydessä Virikkeen kouluttajaan!

Kurssijakson kesto

Kevätkauden 2020 aloituspäivä on viikolla 2:

* maanantai 6.1.2020

* keskiviikko 8.1.2020


Kurssitunnit pidetään kerran viikossa tiettynä päivänä ja kellonaikana. Ks. ilmoittautumislomake.

Kevätkauden viimeinen kurssitunti pidetään viikolla 25.

Pyhäpäivinä EI ole tunteja, joten niitä ei myöskään laskuteta. Tapauskohtaisesti voidaan tunti sopia pidettäväksi ja laskutus tällöin normaalisti.


Hinta

* vakiopaikka ryhmässä: 25 €

Laskutus

· kurssilaisen seuraavista vaihtoehdoista valitsemalla tavalla:

* kuukausilaskutus

* korttimaksu kuukauden 1. kurssikerralla TAI

* sähköpostitse lähetetyllä laskulla


Ylläri-yksäri eli yksityistunti, kun muut kurssilaiset poissa

Joskus voi käydä niin, että ryhmässä on samana päivänä useampi poissaolija. jolloin paikalle tulija saakin yksityistunnin.

Ylläri-yksärille osallistujan rästituntikiintiöstä vähennetään tällöin enintään kaksi rästituntia normaalin kurssitunnin hinnan lisäksi. Eli kurssilainen ei voi käyttää rästituntejaan enää myöhemmin.

Poissaolot

Ilmoittamaton poissaolo = käytetty kurssikerta, josta ei hyvitetä rästituntia.

Akuutisti ilmenevä poissaolo hyvitetään rästituntina ainoastaan eläinlääkärin / lääkärin todistusta vastaan. Todistus on toimitettava viimeistään seuraavalle kurssikerralle osallistumisen yhteydessä.

Kun joudut olla poissa, voit myydä kurssipaikkasi Virikkeen kurssilaisten fb-ryhmässä, ks. tarkemmat ohjeet alla.

Jos olet poissa muusta syystä kuin sairastapauksen takia TAI et saa kurssipaikkaasi myytyä, voit tulla rästitunnille 5 €:n rästituntimaksun maksamalla.

Rästituntimaksu laskutetaan joko a) paikan päällä kurssitunnilla tai b) seuraavassa laskussa. Tämä sovitaan kurssilaisen kanssa.

Syyskauden aikana kertyneet rästitunnit täytyy käyttää joulukuun 2019 loppuun mennessä. Jos et saa tänä aikana käytettyä niitä niin ne jäävät hyvittämättä.

Kevätkauden 2019 aikana kertyneet rästitunnit täytyy käyttää kesäkuun 2020 loppuun mennessä.

Jos sairastapaus on pitkäkestoinen: tapauskohtaisesti sovitaan korvaamisesta kurssilaisen kanssa tai toisen kurssilaisen ottamisesta tilalle pysyvästi.

Jos sinulla on useampi koira ja toinen on sairaslomalla ei-tarttuvan sairastumisen takia (esim. sterilointi/kastrointi), voit tulla kurssille eri koiran kanssa. Muista sopia tästä kouluttajan kanssa!

Jos joudut olla pois tunnilta, toimi näin:

* ilmoita poissaolosta mahdollisimman varhain:

a) Mariannelle (tekstari/sähköposti/WhatApp, mikä sinulle sopivin) sekä

b) kurssilaisten fb-ryhmässä

→ Tavoitteena on saada ryhmät pidettyä täysinä, jolloin poissaolijoiden paikat tulee käytettyä.

→ tavoitteena on ”automatisoida” rästituntijärjestelmää, jolloin minulle jää enemmän aikaa mm. tuntien suunnitteluun. :)


Ryhmästä irtisanoutuminen (lisätty 31.12.2019)

Jos haluat/joudut jäädä pois tunneilta, ilmoita siitä hyvissä ajoin, vähintään kuukautta etukäteen. Ryhmiin tarvitaan toinen kurssilainen tilallesi, joten järjestelyjen tekemiseen täytyy varata aikaa.

Kertyneet rästitunnit täytyy käydä viimeisen laskutettavan kuukauden aikana. Niitä EI voi käyttää enää ryhmästä poisjäännin takia. Maksettua laskua ei hyvitetä rahana.


Facebook-ryhmän osoite on:
https://www.facebook.com/groups/791477140965901/

--> laita liittymispyyntö niin hyväksyn sinut jäseneksi

Ryhmässä on sellaisia kurssilaisia, joilla ei ole mahdollisuutta joka viikko tulla tunneille eli he voivat ostaa paikkasi, kun joudut olla poissa. Eli toinen kurssilainen kun ostaa paikan sinulta, sovitte vaikkapa Messenger-viestein maksusta suoraan hänen kanssaan

Vinkki: Voit sopia irtotunteja ostavan kurssilaisen kanssa keskinäisen järjestelyn tunneille osallistumisten jakamisesta. Ilmoittakaa minulle kuka milloinkin on paikalla.

Osallistuminen tunneille = olet hyväksynyt nämä ohjeistukset ja käytännöt.

Koirapalvelu Virike voi tehdä näihin ohjeisiin muutoksia tarvittaessa. Kurssilainen voi ehdottaa muutoksia.

Kivoja virikkeistäviä kurssitunteja odottaen,

-Marianne

PÄIVITETTY: 31.12.2019