Henkilötietolain ((523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterin pitäjä

Koirapalvelu Virike Tmi

Tiilitie 10

01720 Vantaa

Y-tunnus 2184736-6

Rekisteriasioita hoitava henkilö

Koirapalvelu Virike Tmi / Marianne Mayer

sähköposti: marianne@koirapalveluvirike.net

Rekisterin nimi

Koirapalvelu Virike Tmi, asiakasrekisteri

Rekisterin pitämisen peruste

Rekisteri on Koirapalvelu Virikkeen asiakasrekisteri. Rekisterissä olevat henkilöt ovat joko ostaneet Koirapalvelu Virikkeen palveluja tai ilmaisseet halunsa saada palveluista tietoja.

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on Koirapalvelu Virikkeen asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten (kurssi- ja luentoilmoittautumiset, yksityiskoulutus) arkistointi ja käsittely. Henkilötietoja käsitellään tilauksen, laskutuksen, perinnän, asiakkaan yhteydenottojen, asioinnin, asiakaskyselyiden, palveluiden kehittämisen, raportoinnin, markkinoinnin ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Tietoja ei luovuteta eteenpäin kolmannelle osapuolelle, eikä niitä käytetä markkinointiin ilman asiakkaan hyväksyntää.

Rekisterin sisältämät tiedot

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

Henkilön etu- ja sukunimi

Sähköpostiosoite

Postiosoite

Puhelinnumero

Tiedot käsitellyistä tilauksista (palveluista)

Tiedot markkinoinnin luvista ja kielloista

Rekisterin suojaus

Koirapalvelu Virikkeen asiakasrekisteriä käsitellään luottamuksellisesti. Rekisteri on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta palomuureilla ja muilla teknisillä suojakeinoilla. Rekisteriä ei säilytetä paperitulosteena. Järjestelmän tietoihin pääsevät ainoastaan Koirapalvelu Virikkeen henkilökunta tai muut henkilöt, joilla on siihen työnsä puolesta oikeus. Näiden lisäksi tarvittaessa myös tietojärjestelmien ylläpitäjät. Jokaisella rekisterin käyttäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Kaikkia rekisterin käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Tietojen luovutus

Koirapalvelu Virike Tmi ei luovuta asiakasrekisterin tietoja kolmansille tahoille. Koirapalvelu Virike Tmi voi kuitenkin luovuttaa asiakastietoja viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa.

Tarkastusoikeus

Asiakkaalla on henkilötietolain perusteella tarkastusoikeus hänestä tallennettuihin tietoihin Koirapalvelu Virikkeen asiakasrekisteriin.

Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisena osoitteeseen:

Koirapalvelu Virike Tmi

Tiilitie 10

01720 Vantaa

Koirapalvelu Virike Tmi vastaa kirjallisesti esitettyihin tietojen tarkastuspyyntöihin kirjattuna kirjeenä enintään kolmen kuukauden sisällä tarkastuspyynnön esittämisestä.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Asiakkaalla on oikeus kieltää yritystä käsittelemästä itseään koskevia tietoja markkina- ja mielipidetutkimuksia tai suoramarkkinointia varten. Rekisteröitynyt asiakas voi asettaa kiellon ilmoittamalla siitä asiakaspalveluun (marianne@koirapalveluvirike.net).

PÄIVITETTY: 24.02.2020